Skip links

Tarieven 2024

Fysio de Kolk is aangesloten bij alle zorgverzekeraars.
Bent u niet (genoeg) aanvullend verzekerd, dan kunt u in onderstaande tabel onze tarieven vinden.

Behandeling fysiotherapie€45,00
CODE 1000
Behandeling kinderfysiotherapie€55,75
CODE 1100
Instructie ouders€55,75CODE 1103
Eenmalig (kinder) fysiotherapeutisch rapport€63,00CODE 1105
Behandeling manueel therapie€52,50
CODE 1200
Na 9e behandeling manueel therapie€50,00
CODE 1202
Intake+behandeling manueel therapie
€80,00CODE 1206
Toeslag aan huis behandeling€10,00CODE +1
Groepstherapie€37,50CODE 1316
Eenmalig consult€45,00CODE 1400
Behandeling oedeemtherapie€55,75CODE 1500
Behandeling oedeem + toeslag aan huis€66,25CODE 1501
Lange zitting (>30 min)€70,00CODE 1700
Behandeling geriatrische fysiotherapie€55,75CODE 1775
Behandeling geriatrische fysiotherapie + toeslag aan huis€66,25CODE 1776
Screening + onderzoek + behandeling€55,00
CODE 1864
Screening+intake+onderzoek fysiotherapie met aan huis toeslag€65,00CODE 1865
Screening+intake+onderzoek fysiotherapie met inrichtingtoeslag€65,00CODE 1866
Onderzoek na verwijzing + 1e behandeling€55,00CODE 1870
Intake+onderzoek na verwijzing aan huis€65,00CODE 1871
Telefonisch consult€45,00CODE 1920
Niet nagekomen afspraak€35,00CODE 1960