Skip links

Tarieven 2021

Fysio de Kolk is aangesloten bij alle zorgverzekeraars.
Bent u niet (genoeg) aanvullend verzekerd, dan kunt u in onderstaande tabel onze tarieven vinden.

Behandeling fysiotherapie€39,00CODE 1000
Behandeling manueel therapie€50,50CODE 1200
Na 9e behandeling manueel therapie€42,50CODE 1202
Behandeling kinderfysiotherapie€48,30CODE 1100
Instructie ouders€48,30CODE 1103
Behandeling oedeemtherapie€48,30CODE 1500
Behandeling geriatrische fysiotherapie€48,30CODE 1775
Groepstherapie€26,25CODE 1316
Eenmalig consult€57,75CODE 1400
Lange zitting (>30 min) €51,50CODE 1700
Toeslag aan huis behandeling€10,00CODE +1
Screening + onderzoek + behandeling€46,75CODE 1864
Onderzoek na verwijzing + 1e behandeling€46,75CODE 1870
Eenmalig (kinder) fysiootherapeutisch rapport€57,75CODE 1105
Niet nagekomen afspraak€29,00CODE 1960
Telefonisch consult (>10 min)€22,50CODE 1920