Skip links

Kinder- fysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Bij sommige kinderen is sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat.

Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling vertraagd of afwijkend is. De kinderfysiotherapeut observeert en onderzoekt. Informatie van de verwijzer wordt zonodig aangevuld met informatie van ouders, onderwijsgevenden of anderen. De kinderfysiotherapeut heeft een breed scala aan testen, en onderzoeksmethoden, en kan daardoor bijdragen aan de diagnostiek.

De behandeling is gericht op het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling, waarbij functionele vaardigheden een centrale rol spelen. Bij de behandeling van kinderen hoort vooral ook de advisering aan ouders/verzorgers.

Bij kinderen met een handicap, en bij baby’s, vindt de behandeling thuis plaats.

Klachten die aanleiding zijn om met de Kinderfysiotherapeut te spreken, zijn onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.

Zuigeling / baby

 • Lage tonus, complete bewegingsarmoede
 • Hoge tonus, overmatig strekken
 • Plagiocephalie, asymmetrisch gelaat
 • Voorkeurshouding, torticollis
 • Afwijken van mijlpaal ontwikkeling: niet rollen, geen (oog) contact, moeite met houdingsveranderingen
 • Niet kruipen (in combinatie met frustratiegedrag en overmatig huilen)
 • Slikproblemen (bij pre- en dysmaturiteit bijvoorbeeld t.g.v. sondevoeding)
 • Ontwikkelingsproblemen bij pre- en dysmaturiteit (motorisch en sensorisch)
 • Plexus brachialis letsel
 • Pathologie: bijvoorbeeld Down, mentale retardatie, stereotype bewegingen, bewegingsonrust, disfunctie zintuigen

Peuters / kleuters

 • Motorische onrust, niet stil kunnen zitten.
 • Traagheid motorische ontwikkeling, vermoeidheid
 • Onhandige motoriek, struikelen (valt op bij gym)
 • Afwijking mijlpaal ontwikkeling: (trap)lopen, achteruit lopen, springen, huppelen, hinkelen
 • Alle pathologie waarbij achterblijvende motorische en sensorische ontwikkeling

Vanaf 5 jaar, rest basisschoolleeftijd

 • Fijn motorische stoornissen: zichtbaar bij spelen, tekenen, knippen, bestek hanteren, en bij voorbereidend schrijven.
 • Vanaf groep 5 problemen met het tempo- schrijven.
 • Grof motorische stoornissen: struikelen, onhandige motoriek (gymles) snel vermoeid bij lopen, persisterende tenenloop.
 • Storende bij-bewegingen in armen, bene en het gezicht (mond)
 • Algehele motorische onrust (ADHD of vermoeden), coördinatieproblemen, concentratieproblemen
 • Houdingsproblematiek: Slappe houding, afwijkingen wervelkolom thorax
 • Pre- en postoperatief orthopedie

Algemeen

 • Alle pathologie met als gevolg stoornissen in de motorische ontwikkeling
 • Down, spina bifida, achondroplasie, reumatische aandoeningen, mentale retardatie, autisme.
 • Stofwisselingsziekten
 • Neuromusculaire aandoeningen Spasticiteit,
 • Tonus regulatiestoornissen, myopathieën.
 • Bindweefselaandoeningen
 • Ademhalingsproblemen, CF, astma, COPD
 • Urine- en faeces incontinentie (geen bedplassen).
 • Overgewicht, lage belastbaarheid bij matige conditie.

Afplatting schedel of plagiocephalie
Een aandoening die wij regelmatig tegenkomen en daarom ook apart benoemen is  ‘Afplatting schedel of plagiocephalie’. Baby’s kunnen in de loop van de eerste maanden een afgeplatte schedel ontwikkelen door een voorkeurshouding. Bij een voorkeurshouding ligt de baby teveel naar 1 kant gedraaid of voortdurend op de rug. Zeker nu wordt geadviseerd om baby’s op de rug te laten slapen ter voorkoming van Wiegendood, komt afplatting wat vaker voor. Doordat de schedel nog erg vervormbaar is kan dit leiden tot afplatting. Een scheve afplatting wordt plagiocephalie genoemd.

Bij een te grote afplatting zal worden verwezen naar een specialist voor het beoordelen van eventueel helm therapie (redressie therapie) . Meestal gebeurt dit rond de vijfde of zesde levensmaand als blijkt dat de afplatting voor de ouders (esthetisch) niet aanvaardbaar is.

Meestal is helmtherapie niet nodig, en kan worden volstaan met adviezen over hantering, houding en slaaphouding van uw baby. De therapie bestaat dan ook uit instructie, oefening in de praktijk, en desgewenst bij u thuis.

Tevens wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van uw baby omdat een voorkeurshouding kan leiden tot haperingen in de normale motorische ontwikkeling. Ook hierbij spelen adviezen een belangrijke rol.

De kinderfysiotherapeut beoordeelt de mate van afplatting, en of dit gevolgen heeft voor de vorm van het gezicht, bijvoorbeeld asymmetrische stand van wangen, oren en ogen.

Voor kinderfysiotherapie behandeling en advies kunt u terecht op de onderstaande locaties:

 • Praktijk Fysio de Kolk, SMC De Kolk in Oostzaan
 • Anytime Fitness in Amsterdam-Noord
 • Landsmeer
Maak online een afspraak!