Skip links

Revalidatie therapie

Revalidatie is het werken aan herstel na een ongeval, ziekte of medische ingreep. Fysio de Kolk heeft faciliteiten en programma’s om u hierin te begeleiden. Onder deskundige leiding kunt u oefenen in kleine groepjes. Ook voor revalidatie na uw operatie bieden wij alle mogelijkheden. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer u goed voorbereid en met een goede conditie een operatie ingaat, uw herstelproces beter verloopt.

Revalidatie therapie biedt in onderstaande gevallen een uitstekende begeleiding

  • ter voorbereiding op een operatie
  • begeleiding en herstel na een operatie (wij gebruiken richtlijnen van de ziekenhuizen).
  • begeleiding tijdens en na een herstelperiode van een chronische ziekte.
  • voor wie meer wil bewegen maar dit nog niet zelfstandig kan.
  • advies bij gebruik hulpmiddelen zoals stok, krukken, rollator of anders.

Wij streven naar een behandeling op maat. Ook als u in een groepje deelneemt wordt er altijd een persoonlijk plan met u opgesteld, binnen uw mogelijkheden en wensen. Daarom begint u de revalidatie therapie met een gesprek (intake), waarin u uw wensen kenbaar kan maken. Doel is om in een afgebakende periode een stap verder te komen in uw herstel, en zo mogelijk naar zelfstandig bewegen in- en buitenshuis, of wellicht op het sportveld.

Voor revalidatie therapie in kleine groepjes en persoonlijk advies kunt u terecht op de locatie
Praktijk Fysio de Kolk, SMC De Kolk in Oostzaan

Maak online een afspraak!